Modlitba Matky
všetkých národov

Pane Ježišu Kriste,
Syn Otca,
zošli teraz na zem
svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov,
preblahoslavená Panna Mária,
bola našou Orodovnicou.
Amen.