Naživo

Originál obrazu Matky všetkých národov v milostivej kaplnke v Amsterdame.