A Minden Népek Asszonyának, Édesanyjának imája

Úr, Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész földre.
A Szentlélek éljen
minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek
a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.
A Minden Népek Asszonya,
a Boldogságos Szűz Mária
legyen a mi közbenjárónk.
Amen.