Modlitba Matky všech národů

Pane Ježíši Kriste,
Synu Otce,
sešli nyní na zem
svého Ducha.
Dej, ať Duch Svatý přebývá
v srdcích všech národů,
aby byli uchráněny
od zkaženosti, neštěstí a války.
Kéž je Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria
naší přímluvkyní.
Amen.