• Duits
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Italiaans
  • Spaans

De Vrouwe van alle Volkeren

Op 25 maart 1945 verschijnt Maria in Amsterdam aan Ida Peerdeman (†1996).
Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden.

Op 31 mei 2002 nam de toenmalige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jozef M. Punt, schriftelijk standpunt in m.b.t. de authenticiteit van de verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren: “Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.”

De heilige Maagd verschijnt onder een nieuwe titel, waaronder zij in deze tijd door alle mensen gekend en bemind wil worden: “de Vrouwe van alle Volkeren” of “de Moeder van alle Volkeren”.

In een profetisch visioen laat zij op indrukwekkende wijze de situatie van Kerk en wereld zien. Stap voor stap openbaart Maria in de boodschappen een plan waarmee God door de Moeder de wereld wil redden en voorbereiden op een nieuwe uitstorting van de heilige Geest. Daartoe schenkt zij aan alle volkeren en naties een beeltenis en een gebed.

Het gebed
van de Vrouwe van alle Volkeren

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording,
rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voorspreekster zijn.
Amen.