Het gebed van
de Vrouwe van alle Volkeren

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording,
rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
onze Voorspreekster zijn.
Amen.