Novinky

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov

Naživo z milostivej kaplnky Matky všetkých národov v Amsterdame

28. mája 2022

PRIAMY PRENOS ponúkame v týchto jazykoch:
nemecky, holandsky, anglicky, španielsky, francúzsky, taliansky, poľsky, slovensky, arabsky a rusky