Molitva Majke Svih Naroda

Gospodine Isuse Kriste,
Sine Očev,
pošalji sada svoga Duha
na Zemlju.
Daj da se Duh Sveti nastani
u srcima svih naroda,
kako bi svi bili sačuvani
od propasti, nesreća i rata.
Neka Majka Svih Naroda,
Blažena Djevica Marija,
bude našom Zagovornicom.
Amen.