Gebedsintenties

U kunt uw gebedsintentie hier opschrijven. Elke zaterdag wordt in de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren het heilig Misoffer gevierd voor de hier toevertrouwde intenties.

“Ik ben het Leven en wil u dagelijks daarvan laten smaken.
Komt volkeren, dan alleen zult gij weer rust en vrede ontvangen
en de ware Geest zal u begeleiden.”

Eucharistisch Belevenis, 15 augustus 1976

Formulier voor gebedsintenties