Live

De originele afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren in de kapel in Amsterdam.

De Vrouwe van alle Volkeren belooft dat ze “allen die voor de beeltenis zullen bidden en vragen aan Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, de genade zal geven naar ziel of lichaam, naar gelang de Zoon wil.”
33e boodschap, 31 mei 1951