Molitvene nakane

Ovdje možete upisati svoje molitvene nakane. Svake subote se u kapeli Majke svih naroda slavi sveta misa na nakane koje su ovdje navedene.

Molitvena nakana