Uživo

Originalna slika Majke Svih Naroda u kapeli u Amsterdamu.