Svätá omša s biskupom diecézy Haarlem-Amsterdam Mons. Hendriksom v Kaplnke Matky všetkých národov

S radosťou a vďačnosťou privítal rektor kaplnky páter Gabriel Heinzelmann 17. januára 2021 na začiatku svätej omše biskupa Jana Hendriksa v Kaplnke Matky všetkých národov.

Biskup vyjadril želanie, že chce ako hlavný celebrant predsedať obom nedeľným svätým omšiam. Pri tejto príležitosti sa poďakoval veriacim za ich vernosť a vyjadril veľké pochopenie s ich bolesťou ohľadom situácie v súvislosti s Matkou všetkých národov. Následne potvrdil, že Kongregácia pre náuku viery, napriek negatívnemu posudku, vyjadrila priazeň voči úcte k Panne Márii ako Matke všetkých národov, a že šírenie obrazu a modlitby môže naďalej prebiehať s požehnaním Cirkvi a môžu sa konať aj modlitbové dni.

Biskup Hendriks povzbudil pozorných veriacich: „Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa opýtajte kňazov alebo sestier z Rodiny Panny Márie, alebo sa môžete obrátiť  priamo na mňa.“

Jeho prítomnosť a slová povzbudenia boli pre našich veriacich rôznych národností tu v Amsterdame útechou a dodali nám novú odvahu naďalej sa zasadzovať za šírenie úcty k Matke všetkých národov.

Na konci svätej omše páter Gabriel odovzdal biskupovi Janovi Hendriksovi knihu so svedectvami kardinálov, biskupov, kňazov a veriacich o pôsobení milosti na príhovor Panny Márie ako Matky všetkých národov, v ktorých, ako to vyžaduje Kongregácia pre náuku viery, nie je žiadny odkaz na zjavenia a posolstvá. Je zjavné, že biskup Hendriks sa z darčeka potešil.