Heilige Mis met de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks, in de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren 

Verheugd en dankbaar begroette pater Gabriel Heinzelmann, de rector van de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, bisschop Jan Hendriks aan het begin van de heilige Mis op 17 januari 2021.

Het was de wens van de bisschop zelf geweest om hoofdcelebrant te zijn in beide zondagsmissen. Hij dankte de gelovigen voor hun trouw en toonde diep begrip voor hun smart in verband met de ontwikkelingen rond de Vrouwe van alle Volkeren. Vervolgens bevestigde hij hun dat de Congregatie voor de Geloofsleer, ondanks het negatieve oordeel, zich ook in welwillende bewoordingen had geuit over de verering van Maria als Vrouwe en Moeder van alle Volkeren en dat met zegen van de Kerk, de verspreiding van de afbeelding en het gebed door mag gaan en ook de gebedsdagen mogen plaatsvinden.

Mgr. Hendriks bemoedigde de opmerkzame toehoorders: “Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich in vertrouwen wenden tot de priesters of zusters van de Familie van Maria of ook direct aan mij.”

Zijn aanwezigheid en zijn bemoedigende woorden schonken echt troost aan onze internationale geloofsgemeenschap hier in Amsterdam en gaven haar nieuwe moed om zich te blijven inzetten voor de verering van de Moeder van alle Volkeren.

Aan het einde van de heilige Mis kon pater Gabriel monseigneur Hendriks een map aanbieden met getuigenissen van kardinalen, bisschoppen, priesters en gelovigen over de genadevolle werken van de Moeder Gods als Vrouwe van alle Volkeren – zoals de Congregatie voor de Geloofsleer het wenst zonder enige verwijzing naar de boodschappen en verschijningen. Bisschop Hendriks was hier zichtbaar blij mee.