Msza Św. z udziaŁem biskupa diecezji Haarlem-Amsterdam, Jego Ekscelencji Johna Hendriksa, w kaplicy Pani Wszystkich Narodów

Z radością i wdzięcznością, rektor kaplicy, o. Gabriel Heinzelmann, powitał biskupa Johna Hendriksa 17 stycznia 2021 roku, na rozpoczęciu Mszy Świętej w kaplicy Pani Wszystkich Narodów. Życzeniem biskupa było sprawowanie funkcji głównego celebransa na obu niedzielnych mszach świętych. Podziękował wiernym za ich wierność i okazał wielkie zrozumienie dla ich smutku z powodu wydarzeń związanych z Panią Wszystkich Narodów. Następnie potwierdził, że Kongregacja Nauki Wiary, pomimo negatywnego osądu, znalazła również łaskawe słowa dla kultu Maryi jako Pani i Matki Wszystkich Narodów i że z błogosławieństwem Kościoła, rozpowszechnianie obrazu i modlitwy może być kontynuowane, a także mogą odbywać się Dni Modlitwy.

Biskup Hendriks zachęcił uważnych słuchaczy: „Jeśli macie pytania, możecie z ufnością zwrócić się do kapłanów lub sióstr Rodziny Maryi lub także bezpośrednio do mnie”.

Jego obecność i zachęcające słowa naprawdę dodały otuchy naszej międzynarodowej wspólnocie tutaj w Amsterdamie i dodały im nowej odwagi do dalszej pracy na rzecz nabożeństwa do Matki Wszystkich Narodów.

Na zakończenie Mszy św., o. Gabriel wręczył biskupowi Johnowi Hendriksowi portfolio ze świadectwami kardynałów, biskupów, kapłanów i wiernych o dziełach łaski dokonanych przez Matkę Bożą jako Panią Wszystkich Narodów. Świadectwa te, zgodnie z wymogami Kongregacji Nauki Wiary, nie zawierały odniesień do orędzi czy objawień. Biskup Hendriks był wyraźnie zadowolony.