Mše svatá s biskupem diecéze Harlem-Amsterodam Mons. Hendriksom v Kapli Matky všech národů

S radostí a vděčností přivítal rektor kaple P. Gabriel Heinzelmann biskupa Jana Hendrikse na začátku mše svaté v kapli Matky všech národů 17. ledna 2021.

Biskup vyjádřil přání předsedat jako hlavní celebrant při obou nedělních mších. Při této příležitosti poděkoval věřícím za jejich věrnost a vyjádřil velké pochopení pro jejich bolest v souvislosti se situací kolem Matky všech národů. Poté potvrdil, že Kongregace pro nauku víry i přes své negativní stanovisko vyjádřila přízeň uctívání Panny Marie jako Matky všech národů a že šíření obrazu a modlitby mohou s požehnáním církve pokračovat a že se mohou konat i modlitební dny.

Biskup Hendriks povzbudil pozorné věřící: „Pokud máte nějaké otázky, můžete se zeptat kněží nebo sester z Rodiny Panny Marie nebo se můžete obrátit přímo na mne.“

Jeho přítomnost a slova povzbuzení byla pro naše věřící různých národností zde v Amsterodamu útěchou a dodala nám novou odvahu pokračovat v práci na šíření úcty k Matce všech národů.

Na závěr mše svaté otec Gabriel předal biskupu Janu Hendriksovi knihu svědectví kardinálů, biskupů, kněží a věřících o působení milosti na přímluvu Panny Marie jako Matky všech národů, v níž podle požadavků Kongregace pro nauku víry není zmínka o zjeveních a poselstvích. Je zřejmé, že biskup Hendriks měl z daru radost.