Szentmise Mons. Hendriks, Haarlem-Amszterdam-i megyéspüspök vezetésével a Minden Népek Asszonyának, Édesanyjának kápolnájában

2021. január 17-én a kápolna rektora, Gabriel Heinzelmann a szentmise kezdetén örömmel és hálával üdvözölte a Minden Népek Édesanyja kápolnájában Ján Hendriks püspököt.

A püspök kifejezte kívánságát, hogy főcelebránsként szeretne részt venni a vasárnapi mindkét szentmisén. Ez alkalommal megköszönte a hívek hűséges kitartását, és kifejezte, hogy teljesen megérti a Minden Népek Édesanyjával kapcsolatban kialakult helyzet miatti fájdalmukat. Ezután megerősítette, hogy a Hittani Kongregáció, a negatív határozat ellenére kedvezően szólt a Szűzanya, mint a Minden Népek Édesanyja iránti tiszteletről, és hogy a kép és imádság terjesztése az Egyház áldásával folytatódhat tovább, és továbbra is tarthatnak imanapokat is.

Hendriks püspök biztatta a figyelmes híveket: „Ha bármilyen kérdésük van, forduljanak bátran a Szűzanya Családja közösség papjaihoz vagy nővéreihez, vagy egyenesen hozzám.“

Jelenléte és biztató szavai vigaszt nyújtottak az amszterdami kápolnánkba járó különböző nemzetiségű híveknek, és bátorságot öntöttek belénk is, hogy továbbra is odaadóan terjesszük a Minden Népek Asszonya, Édesanyja tiszteletét.

A szentmise végén páter Gabriel átadta Ján Hendriks püspöknek a bíborosok, püspökök, papok és hívek tanúságtételeit tartalmazó könyvet a kegyelem működéséről a Szűzanya, a Minden Népek Édesanyja közbenjárására, amelyekben, amint azt a Hittani Kongregáció kívánja, nincsen semmi utalás a jelenésekre, sem az üzenetekre. Hendriks püspök az ajándéknak szemmel láthatóan megörült.