Kaple

15. srpna 1976 byla v Amsterodamu na adrese Diepenbrockstraat 3 požehnána kaple Matky všech národů. Původní obraz byl v provizorní kapli v domě šest let.

Po celá desetiletí přichází k Panně Marii, „Ženě a Matce všech národů“, velké množství lidí z blízkého i dalekého okolí, aby vyprosili milosti pro sebe i pro všechny, kteří jsou jim svěřeni do péče. Mnozí poutníci a pravidelní návštěvníci malé kaple říkají, že zde zažívají hlubokou atmosféru modlitby a pokoje a v modlitbě před obrazem „Matky“ nacházejí útěchu a novou sílu ve svých duševních i tělesných potřebách. Je až s podivem, kolik různých národů a národností se někdy účastní mše svaté. V kapli Matky všech národů se v průběhu let shromažďují dojemná svědectví o obráceních, uzdraveních a vyslyšených modlitbách.

Adresa

R.-K. Rectoraat Vrouwe van alle Volkeren
Diepenbrockstraat 3
1077 VX Amsterdam
Niederlande

Holandsko

Google Maps

Tel. +31 (0)20-662 05 04
kapel@de-vrouwe.info

Telefonicky nás můžete zastihnout v čase:
pondělí až sobota: 08:30 – 11:15 hod.; 14:00 – 17:00 hod.

Kaple je otevřena pro poutníky

neděle: 09:00 – 16:30 hod.
pondělí až sobota: 10:30 – 16:30 hod.
čtvrtek: 09:00 – 19:30 hod.

Prosíme kněze, kteří chtějí sloužit mši svatou v kapli, aby si přinesli celebret.
V případě, že chcete navštívit kapli s větší skupinou, prosíme Vás, abyste se předem nahlásili.

Tel. +31 (0)20-662 05 04
kapel@de-vrouwe.info

Mše svaté

V Kapli se denně slaví mše svatá.

Aktuální časy mší svatých jsou zde: www.kapelvandevrouwe.nl

Adorace

V pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu máme adoraci Nejsvětější svátosti oltářní od 11:30 do 12:05 hod. Společně se modlíme růženec s krátkými zamyšleními a písněmi.

Ve čtvrtek od 17:30 do 18:25 hod. je tichá adorace Nejsvětější svátosti oltářní jako součást přípravy na mši svatou.

V neděli odpoledne je tichá adorace v čase od 15:00 do 16:30 hod.

Možnost svaté zpovědi

Možnost přijetí svátosti smíření je vždy během adorace před mší svatou nebo po dohodě s knězem:
Tel. +31 (0)20-662 05 04