Online Medzinárodný modlitbový deň

sobota 22. mája 2021

Program na 22. mája 2021

09:00 hod. Eucharistická poklona
10:00 hod. Prednáška P. Paula Mariu Sigla na tému:
Cez Máriu, Matku všetkých národov, nám Boh dáva útechu, ochranu a istotu
11:30 hod. Obedná prestávka
13:30 hod. Eucharistická poklona
14:00 hod. Pokračovanie prednášky
15:00 hod. Hodina Božieho milosrdenstva
16:00 hod. SVÄTÁ OMŠA
Hlavný celebrant a kazateľ: J. E. Mons. Jan Hendriks, biskup z Haarlem-Amsterdamu
Koncelebrant: J. E. Mons. Jozef Punt, emeritný biskup
Na záver Obnovenie zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Momentky z Modlitbového dňa 2021 v Amsterdame