Internationale Online Gebedsdag

Zaderdag 22 mei 2021

Programma op 22 mei 2021

09:00 uur Eucharistische aanbidding
10:00 uur Lezing door pater Paul Maria Sigl met als thema:
God geeft ons troost, bescherming en vertrouwen door Maria, de Vrouwe van alle Volkeren
11:30 uur Middagpauze
13:30 uur Eucharistische aanbidding
14:00 uur Vervolg van de lezing
15:00 uur Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:00 uur HEILIG MISOFFER
Hoofdcelebrant: Z. Exc. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
Concelebrant: Z. Exc. Jozef Punt, emeritus bisschop
Tot slot Hernieuwing van de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Indrukken van de Gebedsdag 2021 in Amsterdam