Międzynarodowy Dzień Modlitwy Online

Sobota, 22 maja 2021 r.

Program na 22 maja 2021 r.

09:00 Adoracja eucharystyczna
10:00 Prezentacja o. Paula Marii Sigla na temat:
Bóg daje nam przez Maryję, Matkę Wszystkich Narodów, pocieszenie, ochronę i ufność.
11:30 Przerwa
13:30 Adoracja eucharystyczna
14:00 Prezentacja – część druga
15:00 Godzina Miłosierdzia Bożego
16:00 MSZA ŚWIĘTA
Główny celebrans i homilista: Biskup Jan Hendriks, Diecezja Haarlem-Amsterdam
Koncelebrans: Biskup emerytowany Józef Punt
Zakończenie Uroczyste poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Wrażenia z Dnia Modlitwy z 2021 roku w Amsterdamie