Gebedsdagen

Waarom gebedsdagen?

Vanaf 1997 – een jaar na de officiële erkenning van de titel – zijn er ieder jaar in verschillende landen gebedsdagen geweest ter ere van Maria, de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren.

Het moge meteen duidelijk zijn dat deze gebedsdagen plaatsvinden, omdat de heilige Maagd hier uitdrukkelijk om vraagt. Zij doet dit, omdat deze het haar mogelijk maken genade te verlenen, die ze anders niet schenken kan.

Hoe beslissend daarbij onze medewerking is, wordt duidelijk aan de hand van andere verschijningen van Maria, zoals in de Rue du Bac, in Lourdes, Fatima, Akita, etc.

In Amsterdam vraagt de Vrouwe: “Gij zult zorgen dat elk jaar om deze troon, bij deze beeltenis, de volkeren verzameld worden”.

Dat klinkt niet moeilijk, bijna zelfs te eenvoudig. Er is nauwelijks iemand die van zo’n “eenvoudige bijeenkomst” iets groots zou verwachten, tenzij hij die de Heilige Schrift kent, want dan weet hij dat God vaak door heel eenvoudige handelingen grote wonderen werkt, … of hij die al eens aanwezig was op een van deze gebedsdagen en het heeft mogen ervaren …

De Moeder van de Heer spreekt immers over een “grote gunst”, die zij door middel van deze gebedsdagen aan de wereld mag schenken. Zij wil iedereen genade, verlossing en vrede geven en ons behoeden voor verwording, rampen en oorlogen. Zij laat zien dat het haar, door God gegeven roeping is moeder van alle mensen te zijn en Moeder van alle Volkeren.

Live-opname 2020

1. Voordracht van P. Paul Maria Sigl
Opus JSS - Familie van Maria

2. Voordracht van P. Paul Maria Sigl
Opus JSS - Familie van Maria

Rozenkrans

Heilig Uur

Impressies 2020

Gebedsdag 2019